Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00132/23062022/130528 - E58B3C7
Дата/Час: 23.06.2022 13:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №664233 / 2022-04-20 / 86 / л
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 43.98691 26.63146
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 127
Куб.м³ 6.29 м³
Общо: 127 бр. / 6.29 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.64 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.64 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.08 м³
Всичко: 129 бр. / 11 пр.м³ / 12.01 м³