Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00134/23062022/144959 - I9FN4OM
Дата/Час: 23.06.2022 14:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №664233 / 2022-04-20 / 86 / л
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 43.98691 26.63146
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.24 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.24 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.24 м³