Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13093/00593/23062022/160324 - 4Z6334E
Дата/Час: 23.06.2022 16:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660236 / 2022-03-21 / 106 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Асие Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Малко Йонково, адрес: Ул.Хр.Ботев 9 А
Пътува до:
Получател: Асие Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Малко Йонково, адрес: Ул.Хр.Ботев 9 А
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Малко Йонково - Ул.Хр.Ботев 9 А
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4692АМ
Километри: 0
Превозва се от: Исмет Хайри
Спедитор: Нухран Шеремед (Б 8243)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 94
Куб.м³ 4 м³
Общо: 94 бр. / 4 м³
Всичко: 94 бр. / 4 м³