Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00749/23062022/160752 - 1EM3304
Дата/Час: 23.06.2022 16:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650618 / 2022-01-18 / 1130 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Хурие Талиб Илияз, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: 6 ти Септенври 44
Пътува до:
Получател: Хурие Талиб Илияз, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: 6 ти Септенври 44
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Подайва - 6 ти Септенври 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: РРЕТ0626
Номер на ремарке: РРЕЕ1134
Километри: 0
Превозва се от: Ерджан Талиб
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³