Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00141/23062022/161223 - 9JA0404
Дата/Час: 23.06.2022 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660843 / 2022-03-25 / 70 / ш
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: АСЕНОВ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Петър Парчевич 25, ЕИК: 104673002
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: гр. Павликени - ул Атанас Хаджиславчев 74
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9995КТ
Номер на ремарке: ВТ1959ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Франчешков
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 13.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 3 бр. / 44 пр.м³ / 26.4 м³