Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4615/00191/23062022/160305 - FDF6DJQ
Дата/Час: 23.06.2022 16:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661859 / 2022-04-01 / 17 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Махмуд Торлаклиев, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: Марица 8
Пътува до:
Получател: Махмуд Торлаклиев, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: Марица 8
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - Марица 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2758АР
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Фадлиев
Спедитор: Наджи Хаджиюсуф (А 5878)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.57 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.57 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 5 пр.м³ / 2.77 м³