Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00137/23062022/162112 - 7B21643
Дата/Час: 23.06.2022 16:21
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН2381ВА
Номер на ремарке: СН7400ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 127
Куб.м³ 6.29 м³
Общо: 127 бр. / 6.29 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 18.72 м³
Общо: 3 бр. / 36 пр.м³ / 18.72 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.16 м³
Общо: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.16 м³
Всичко: 132 бр. / 44 пр.м³ / 29.17 м³