Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00750/23062022/163719 - 1B1A1C3
Дата/Час: 23.06.2022 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650618 / 2022-01-18 / 1130 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Емине Мехмед Кадир, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: 9 ти Септенври 5
Пътува до:
Получател: Емине Мехмед Кадир, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: 9 ти Септенври 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - 9 ти Септенври 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР01349
Номер на ремарке: РР01350
Километри: 0
Превозва се от: Фаик Джеват
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³