Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00442/23062022/171320 - EF58FDE
Дата/Час: 23.06.2022 17:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667887 / 2022-05-23 / 22 / с
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ерол Керим
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 93
Куб.м³ 8.59 м³
Общо: 93 бр. / 8.59 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 19.25 м³
Общо: 1 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 95 бр. / 45 пр.м³ / 32.44 м³