Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00394/23062022/171611 - 6454D26
Дата/Час: 23.06.2022 17:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №663054 / 2022-04-12 / 55 / б
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Янтра - 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4033РК
Километри: 0
Превозва се от: Детелин Тодоров
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³