Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00119/23062022/171759 - IB5B01D
Дата/Час: 23.06.2022 17:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667973 / 2022-05-25 / 267 / и
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: Тир станция Кантона, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Костел, адрес: Кантона
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Костел - Кантона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т0041АК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³