Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00139/23062022/172550 - BADE948
Дата/Час: 23.06.2022 17:26
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6569АТ
Номер на ремарке: СН7279ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Димитров
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 19.76 м³
Общо: 3 бр. / 38 пр.м³ / 19.76 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.76 м³
Общо: 3 бр. / 13 пр.м³ / 6.76 м³
Всичко: 6 бр. / 51 пр.м³ / 26.52 м³