Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00405/23062022/173756 - F6A5FCF
Дата/Час: 23.06.2022 17:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671020 / 2022-06-16 / 333 / ч
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Георги Методиев, обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, адрес: ул Васил Петлешков 8
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: гр. Левски - ул Васил Петлешков 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петков
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³