Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00129/23062022/174119 - 64914E8
Дата/Час: 23.06.2022 17:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671397 / 2022-06-20 / 299 / н1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: ЕТ"Исмет Е. - Тумболов, обл. Русе, общ. Борово, с. Обретеник, адрес: ул. Васил Левски 100, ЕИК: 117511858
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: с. Обретеник - ул. 408025
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4361РС
Километри: 0
Превозва се от: Исмет Махмудов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8213)
Дървесина: Айлант
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.14 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.14 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.14 м³