Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10050/00114/23062022/163827 - 3758A0E
Дата/Час: 23.06.2022 16:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №656307 / 2022-02-16 / 300 / ч
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Костел - Тир Станция кантона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0364КМ
Километри: 0
Превозва се от: Зекирия Осман
Спедитор: Иван Иванов (А 5663)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 105
Куб.м³ 5.25 м³
Общо: 105 бр. / 5.25 м³
Всичко: 105 бр. / 5.25 м³