Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00324/23062022/181237 - 491B6C6
Дата/Час: 23.06.2022 18:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662263 / 2022-04-05 / 339 / у1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Даниел Пенев, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: До пожарната
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - До пожарната
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9920АК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Раднев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³