Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11886/00109/23062022/183433 - B7KBHBJ
Дата/Час: 23.06.2022 18:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666274 / 2022-05-11 / 268 / ф
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Искра Нешева, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул Кирил и Методий 22
Пътува до:
Получател: Искра Нешева, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул Кирил и Методий 22
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул Кирил и Методий 22
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4602ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Христов
Спедитор: Николай Иванов (1726)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³