Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12024/00238/23062022/190247 - 152AE15
Дата/Час: 23.06.2022 19:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647095 / 2022-01-11 / 47 / г
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Карино ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,София" № 41, ЕИК: 118578564
Пътува до:
Получател: Родопалет ООД, обл. Кърджали, общ. Ардино, с. Бял извор, адрес: кв. Диамандово, ЕИК: 204417865
Направление: Обл. Кърджали, Общ. Ардино
Адрес: с. Бял извор - кв. Диамандово
Данни за ПС:
Номер на ПС: СМ3734АХ
Номер на ремарке: СМ0949ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Минко Джамбазов
Спедитор: Юксел Дауд (Б 1541)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 8 бр. / 1.6 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 224
Куб.м³ 25.39 м³
Общо: 224 бр. / 25.39 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 85
Куб.м³ 6.48 м³
Общо: 85 бр. / 6.48 м³
Всичко: 317 бр. / 33.47 м³