Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4528/00116/05072022/164020 - 61CSPDQ
Дата/Час: 05.07.2022 16:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662865 / 2022-04-11 / 24 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ПЕТКОВ ГРУП ЕООД, адрес: , ЕИК: 204844422
Пътува до:
Получател: Митко Върбанов, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, адрес: ул Г.С.Раковски 24
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Лясковец
Адрес: гр. Лясковец - ул Г.С.Раковски 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6653КА
Километри: 0
Превозва се от: Свилен Стоянов
Спедитор: Стефан Делисъбев (А3913)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³