Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00314/05072022/164033 - 53D2E39
Дата/Час: 05.07.2022 16:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650929 / 2022-01-19 / 60 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ ОРЕЛ-КЕМАЛ ХОДЖЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, адрес: , ЕИК: 104005654
Пътува до:
Получател: рико-2012 оод, адрес: , ЕИК: 202241240
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: гр. Сливен - равна река 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7008КВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Чалъков
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³