Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00274/05072022/164247 - 8B4G18B
Дата/Час: 05.07.2022 16:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662956 / 2022-04-11 / 1155 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "ЕЛИТ КОМЕРС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: АД Алексиеви ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: Гоце Делчев52, ЕИК: 204047106
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - Гоце Делчев52
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4645КМ
Номер на ремарке: ВТ2747ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Желязков
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 258
Куб.м³ 30.69 м³
Общо: 258 бр. / 30.69 м³
Всичко: 258 бр. / 30.69 м³