Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8100/00181/05072022/163047 - R5BFAB1
Дата/Час: 05.07.2022 16:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №668791 / 2022-05-30 / 68 / и1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1623АН
Километри: 0
Превозва се от: Невян Ненов
Спедитор: Румен Тотев (А3626)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 17
Куб.м³ 2.86 м³
Общо: 17 бр. / 2.86 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 12
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 12 бр. / 1.16 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 4
Куб.м³ 0.27 м³
Общо: 4 бр. / 0.27 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.3 м³
Общо: 2 бр. / 0.3 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 0.16 пр.м³
Куб.м³ 0.16 м³
Общо: 3 бр. / 0.16 пр.м³ / 0.16 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 9
Пр.м3 2.45 пр.м³
Куб.м³ 2.45 м³
Общо: 9 бр. / 2.45 пр.м³ / 2.45 м³
Всичко: 47 бр. / 2.61 пр.м³ / 7.2 м³