Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00218/05072022/165003 - Y575787
Дата/Час: 05.07.2022 16:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665620 / 2022-05-05 / 62 / д
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ТЕДИ 2014 ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, адрес: ул. Стефан Караджа № 12, ЕИК: 202377965
Пътува до:
Получател: ТЕДИ 2014 ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, адрес: ул. Стефан Караджа № 12, ЕИК: 202377965
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Гурково
Адрес: гр. Гурково - теди склад гарата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ3760НН
Километри: 0
Превозва се от: Нейко Нейков
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 7.01 м³
Общо: 18 бр. / 7.01 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 3.21 м³
Общо: 14 бр. / 3.21 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 0.15 м³
Общо: 1 бр. / 0.15 м³
Всичко: 33 бр. / 10.37 м³