Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00121/05072022/172329 - 7BD21E0
Дата/Час: 05.07.2022 17:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №656104 / 2022-02-14 / 235 / и
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ ОРЕЛ-КЕМАЛ ХОДЖЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, адрес: , ЕИК: 104005654
Пътува до:
Получател: рико-2012 оод, адрес: , ЕИК: 202241240
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: гр. Сливен - ул равна река 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9021КТ
Километри: 0
Превозва се от: кемал Хаджиев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 3 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³