Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00244/05072022/172616 - 57U9DZB
Дата/Час: 05.07.2022 17:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667814 / 2022-05-23 / 85 / з
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "ДЕНЕВ ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "СЛИВНИЦА" № 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - УЛ. "СЛИВНИЦА" № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петров
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 78
Куб.м³ 14.95 м³
Общо: 78 бр. / 14.95 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 0.06 м³
Общо: 1 бр. / 0.06 м³
Всичко: 79 бр. / 15.01 м³