Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00219/05072022/172745 - T9E4B4E
Дата/Час: 05.07.2022 17:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №656208 / 2022-02-15 / 119 / д
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Криси лес транс 2016 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: УЛ Четвърта 1А, ЕИК: 203929058
Направление: Обл. Сливен, Общ. Нова Загора
Адрес: гр. Нова Загора - СИД 2018 ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9433ВН
Номер на ремарке: ВТ0983ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Всичко: 4 бр. / 46 пр.м³ / 27.6 м³