Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12599/00148/05072022/174707 - A5DEP52
Дата/Час: 05.07.2022 17:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №653069 / 2022-01-26 / 32 / г
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - квБъчвари и УПИ - VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Димитър Азманов (НУГ 1128)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 14
Куб.м³ 5.34 м³
Общо: 14 бр. / 5.34 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 78
Куб.м³ 11.52 м³
Общо: 78 бр. / 11.52 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 18
Куб.м³ 1.64 м³
Общо: 18 бр. / 1.64 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 4
Куб.м³ 0.22 м³
Общо: 4 бр. / 0.22 м³
Всичко: 114 бр. / 18.72 м³