Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4495/00176/05072022/175311 - T1J5C4P
Дата/Час: 05.07.2022 17:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660630 / 2022-03-23 / 132 / щ
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: Ангел Христов, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Климентово, адрес: ул. Стефан Каража1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Климентово - ул. Стефан Каража1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е4033МС
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Стефанов
Спедитор: Йордан Йорданов (А 7020)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 18 бр. / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 19 бр. / 5 пр.м³ / 4.8 м³