Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 05.07.2022 17:48
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12599/00149/05072022/175711 - 7CU7335
Дата/Час: 05.07.2022 17:57
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - кв Бъчевари VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Димитър Азманов (НУГ 1128)
Дървесина: Трепетлика
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 6 бр. / 2.08 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 1.18 м³
Общо: 8 бр. / 1.18 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1.19 м³
Общо: 5 бр. / 1.19 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 34
Куб.м³ 2.78 м³
Общо: 34 бр. / 2.78 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.06 м³
Общо: 2 бр. / 0.06 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.96 м³
Общо: 2 бр. / 0.96 м³
Всичко: 57 бр. / 8.25 м³