Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00199/05072022/181619 - 3J669F5
Дата/Час: 05.07.2022 18:17
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона Дълга лъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0490КА
Номер на ремарке: Р2085ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ниязи Ниязиев
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 27 м³
Общо: 5 бр. / 45 пр.м³ / 27 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 4 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 9 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³