Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00273/05072022/181828 - O73B2FV
Дата/Час: 05.07.2022 18:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661924 / 2022-04-01 / 261 / з
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Вълко 2012 ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Селище, адрес: , ЕИК: 202000086
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3080ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Ренай Ахмедов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.8 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.8 м³