Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00274/05072022/182340 - 8SF1DVE
Дата/Час: 05.07.2022 18:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661927 / 2022-04-01 / 261 / ж
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Пътува до:
Получател: "Глобал лес индъстри" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. Стара планина № 150, ЕИК: 204352428
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул. Стара планина № 150
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3080ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Ренай Ахмедов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³