Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12599/00151/05072022/182508 - 9C7D025
Дата/Час: 05.07.2022 18:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660861 / 2022-03-25 / 311 / с
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ВАСКОНИ-07-БГ ЕООД, обл. София, общ. Правец, гр. Правец, адрес: Промишлена зона, база 1, ЕИК: 201807454
Направление: Обл. София, Общ. Етрополе
Адрес: с. Брусен - с. Брусен
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО5592СС
Номер на ремарке: СО1649ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Иво Иванов
Спедитор: Димитър Азманов (НУГ 1128)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 11
Куб.м³ 9.93 м³
Общо: 11 бр. / 9.93 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 23
Куб.м³ 10.75 м³
Общо: 23 бр. / 10.75 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 2.69 м³
Общо: 11 бр. / 2.69 м³
Всичко: 45 бр. / 23.37 м³