Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11886/00114/05072022/184414 - 88F0PDD
Дата/Час: 05.07.2022 18:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666274 / 2022-05-11 / 268 / ф
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Серкан Османов, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Крушево, адрес: ул Ненко Илиев 31
Пътува до:
Получател: Серкан Османов, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Крушево, адрес: ул Ненко Илиев 31
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Крушево - ул Ненко Илиев 31
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8413АМ
Километри: 0
Превозва се от: Шенол Шахинов
Спедитор: Николай Иванов (1726)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³