Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00449/06082022/090702 - 7M9CPJ1
Дата/Час: 06.08.2022 09:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665193 / 2022-04-29 / 123 / о
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: БЛАГОЕВ 71 ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.Сергей Румянциев 10, ЕИК: BG202595680
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зебил - землището на село Зебил
Данни за ПС:
Номер на ПС: В6811ВХ
Километри: 0
Превозва се от: Мюстеджеб Али
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³