Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4597/00100/06082022/090805 - 74C4CS1
Дата/Час: 06.08.2022 09:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672683 / 2022-06-28 / 89 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДжансерЕрдинч, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: улпърва56
Пътува до:
Получател: ДжансерЕрдинч, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: ул.първа56
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Боил - ул.първа56
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0164АТ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Василев
Спедитор: Недим Галиб (А 6356)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.58 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.74 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.74 м³
Всичко: 3 бр. / 6 пр.м³ / 3.56 м³