Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13030/00289/06082022/090756 - A6FAC41
Дата/Час: 06.08.2022 09:08
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Братя Балъкови"ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: , ЕИК: 104633634
Пътува до:
Получател: "Братя Балъкови"ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Беляковец, адрес: , ЕИК: 104633634
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Присово - с. Присово Местност Лъките
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3372АМ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Балъков
Спедитор: Иван Малешков (Б 7247)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³