Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4598/00171/06082022/092044 - 013U5F6
Дата/Час: 06.08.2022 09:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672680 / 2022-06-28 / 2 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Номер на ремарке: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Христов
Спедитор: Рашид Рашидов (А6375)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.16 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.58 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.74 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.74 м³
Всичко: 4 бр. / 8 пр.м³ / 4.58 м³