Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4510/00195/06082022/092731 - A7A1D82
Дата/Час: 06.08.2022 09:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Служители ТП ДГС, адрес: , ЕИК: чл. 193, ал. 3
Пътува до:
Получател: Любомир Николов, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Краибрежна 32
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. Краибрежна 32
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9539АТ
Километри: 0
Превозва се от: Веселин Караджов
Спедитор: Стефан Стефанов (А 5923)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³