Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13030/00291/06082022/093526 - D779SJF
Дата/Час: 06.08.2022 09:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672222 / 2022-06-24 / 157 / я
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Служители ТП ДГС, адрес: , ЕИК: чл. 193, ал. 3
Пътува до:
Получател: Мария Садинова, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: гр. Елена ул. "Ст. Михайловски" 59
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гр. Елена ул. "Ст. Михайловски" 59
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5259
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Русев
Спедитор: Иван Малешков (Б 7247)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³