Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4452/00190/06082022/093926 - 2428C9A
Дата/Час: 06.08.2022 09:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670733 / 2022-06-14 / 67 / г
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - Стоевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3438ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Симеонов
Спедитор: Младен Николов (А2790)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 50 см.
Брой 12
Куб.м³ 6.76 м³
Общо: 12 бр. / 6.76 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 8 бр. / 2.76 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 2 бр. / 0.46 м³
Всичко: 22 бр. / 9.98 м³