Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4597/00102/06082022/094652 - 6Q672MF
Дата/Час: 06.08.2022 09:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672683 / 2022-06-28 / 89 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ГюлюмсерАли, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: ул.първа110
Пътува до:
Получател: ГюлюмсерАли, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: ул.първа110
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Боил - ул.първа110
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е9146МК
Километри: 0
Превозва се от: НихалБеихан
Спедитор: Недим Галиб (А 6356)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.58 м³
Всичко: 5 бр. / 6 пр.м³ / 3.52 м³