Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/00845/06082022/094647 - 39S5635
Дата/Час: 06.08.2022 09:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671228 / 2022-06-17 / 1185 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хърсово - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5182ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пенев
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 27
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 27 бр. / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 29 бр. / 10 пр.м³ / 8 м³