Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11187/00093/06082022/101352 - 5EV5Y47
Дата/Час: 06.08.2022 10:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №668505 / 2022-05-27 / 307 / и
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Иван Киров Киров, обл. Силистра, общ. Кайнарджа, с. Войново, адрес: Ул.трета 16
Пътува до:
Получател: Иван Киров Киров, обл. Силистра, общ. Кайнарджа, с. Войново, адрес: Ул.трета 16
Направление: Обл. Силистра, Общ. Кайнарджа
Адрес: с. Войново - Ул.трета 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0908МС
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Добрев
Спедитор: Илиян Станев (Б 6254)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.15 м³
Общо: 1 бр. / 0.15 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4.71 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 4.71 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 4.71 пр.м³ / 2.65 м³