Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4481/00177/06082022/101400 - B3AA6NA
Дата/Час: 06.08.2022 10:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №673457 / 2022-07-04 / 202 / з
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Любка Иванова, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Благоево, адрес: Благоево
Пътува до:
Получател: Любка Иванова, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Благоево, адрес: Благоево
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Благоево - Благоево
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0079ВС
Километри: 0
Превозва се от: Д. Димитров
Спедитор: Кольо Колев (А 6539)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³