Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12322/00093/06082022/100252 - 71AF462
Дата/Час: 06.08.2022 10:02
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Атанас Георгиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Мечка, адрес:
Пътува до:
Получател: Атанас Георгиев, обл. Русе, общ. Иваново, с. Мечка, адрес:
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Мечка -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1262РН
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Камарашев
Спедитор: Илиян Бодуров (Б7458)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Черница
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.2 м³