Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00382/06082022/101922 - 1S1XOD6
Дата/Час: 06.08.2022 10:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №675717 / 2022-07-19 / 223 / м1
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7420КР
Номер на ремарке: Р2623ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Расим Расимов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 7
Куб.м³ 1.55 м³
Общо: 7 бр. / 1.55 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 244
Куб.м³ 27.13 м³
Общо: 244 бр. / 27.13 м³
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 67
Куб.м³ 4.16 м³
Общо: 67 бр. / 4.16 м³
Всичко: 318 бр. / 32.84 м³