Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6413/00099/06082022/102304 - 9A1Q3D4
Дата/Час: 06.08.2022 10:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №656119 / 2022-02-14 / 79 / д
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Х1648КН
Номер на ремарке: ВТ0480ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Димитров
Спедитор: Сашко Симеонов (A-9448)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 24.75 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³