Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00197/24112022/153324 - 11Z79D2
Дата/Час: 24.11.2022 15:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №692778 / 2022-10-21 / 297 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Савка колева, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Секулово, адрес: ул секун войвода 1
Пътува до:
Получател: Савка колева, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Секулово, адрес: улица секун войвода 1
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Секулово - улица секун войвода 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2796АМ
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: джанер сейрани
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3.02 м³