Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10924/00107/24112022/161629 - M1BFF36
Дата/Час: 24.11.2022 16:17
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ7227ММ
Номер на ремарке: ЕВ4099ЕА
Километри: 0
Превозва се от: димитър стойков
Спедитор: Александър Пандаузов (Б5375)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 13.8 м³
Общо: 4 бр. / 23 пр.м³ / 13.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 15.6 м³
Общо: 3 бр. / 26 пр.м³ / 15.6 м³
Всичко: 8 бр. / 50 пр.м³ / 29.95 м³